FibriCheck - Gebruikershandleiding (Basic Dashboard)

v1.3

(23/11/2017)

De gebruikershandleiding van het FibriCheck Dashboard wordt elektronisch voorzien, een papieren versie is beschikbaar op aanvraag bijsupport@fibricheck.com

PRODUCT OMSCHRIJVING

FibriCheck is een softwaretoepassing op voorschrift of aanbeveling of advies van een arts of klinisch callcenter die hartritmestoornissen opspoort met focus op de detectie van voorkamerfibrillatie (atriumfibrillatie of boezemfibrilleren). De FibriCheck Mobiele Applicatie is bedoeld om fotoplethysmografie-gegevens (PPG-gegevens) op te nemen, weer te geven, op te slaan en te verzenden. Deze opnamen worden uitgevoerd door uw vinger op de camera van uw smartphone te plaatsen zodat de drukpuls met behulp van het optische licht en de detector van een smartphone. Het FibriCheck Dashboard, een web-applicatie, is een online tool die uw gegevens weergeeft op een veilige manier.

BEOOGD GEBRUIK

Volwassenen met gekende hartdoeningen of een vermoeden van hartaandoeningen, zoals voorkamerfibrillatie, kunnen de FibriCheck applicatie dagelijks gebruiken om hun hartritme te registreren. De metingen worden opgeslagen op de smartphone en worden automatisch gedeeld met de arts of een klinisch callcenter door gebruik te maken van internet. Medische professionals kunnen FibriCheck gebruiken om te screenen op hartritmestoornissen of om reeds gediagnosticeerde patiënten vanop afstand op te volgen en te managen.

Voor de medisch professional is het FibriCheck Dashboard een tool om patiënten die de FibriCheck Mobiele Applicatie gebruiken op te volgen en te managen.

CONTRA-INDICATIES

Er zijn geen gekende contra-indicaties voor FibriCheck.

BEPERKINGEN IN GEBRUIK

 • FibriCheck registreert enkel de hartslag en het hartritme;
 • Diagnosestelling kan niet gemaakt worden enkel op basis van FibriCheck;
 • FibriCheck is een hulpmiddel voor de medisch expert om het hartritme en de hartslag op te volgen;
 • FibriCheck detecteert of registreert niet alle hartslagen, hartritmes of drukgolven;
 • Interpretaties door FibriCheck zijn potentiële bevindingen. Alle interpretaties dienen te worden beoordeeld door een medisch professional;
 • FibriCheck is niet bestemd voor gebruik door personen met gekleurde vingers (inkt, tattoos,…);
 • Fibricheck is niet bedoeld om gebruikt te worden door minderjarigen (onder 18 jaar);
 • FibriCheck is niet bestemd voor gebruik door gebruikers met een pacemaker, ICD of ander geïmplanteerd elektronisch apparaat;
 • FibriCheck is niet bestemd voor personen met tremor of personen die niet in staat zijn om de handen minstens 60 seconden stil te houden;
 • FibriCheck is niet bestemd voor personen met een beperkte doorbloeding in de vingertoppen (perniosis, winterhanden,…);
 • FibriCheck is niet bestemd voor personen die niet in staat zijn om een meting uit te voeren volgens de gebruikersinstructies.

COMPATIBILITEIT

Het FibriCheck Dashboard is compatibel met:

 • Google Chrome (58 of hoger)
 • Internet Explorer (11 of hoger)
 • Mozilla Firefox (52 of hoger)
 • Safari (8 of hoger)

Gebruikers zullen altijd de laatste versie van het FibriCheck Dashboard gebruiken gezien het gaat om een beveiligde website. Zij worden op de hoogte gesteld van updates via notificaties of per e-mail. Voor de laatste compatibiliteits-updates, raadpleeg www.fibricheck.com/compatibility.

Het FibriCheck Dashboard

Om het dashboard van FibriCheck te raadplegen kan u zich aan te melden op app.fibricheck.com met de login-gegevens van het FibriCheck account. Op het persoonlijke FibriCheck Dashboard worden enkel de persoonlijke PPG- signalen van de FibriCheck metingen gevisualiseerd.

Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kiest u Wachtwoord vergeten? en geeft u het e-mailadres op waarmee u geregistreerd bent bij FibriCheck. Vervolgens zal u een e-mail ontvangen om uw persoonlijk wachtwoord opnieuw in te stellen.

FIBRICHECK MOBIELE APPLICATIE

EEN PERSOONLIJK ACCOUNT AANMAKEN

Stap 1: Verkrijg een voorschrift

FibriCheck is een softwaretoepassing op voorschrift of advies van een arts of klinisch callcenter. Zonder voorschrift zal u niet in staat zijn om uw persoonlijk account te activeren.

Stap 2: Download de app en scan de figuur

Eenmaal een voorschrift ontvangen, dient de app gedownload te worden van de App Store or Google Play Store. Open de Store, zoek op “fibricheck” en download de app. Een werkende Internetverbinding is vereist om de FibriCheck app te downloaden. Sluit andere openstaande apps en open de FibriCheck app zodra de download volledig is. Scan de figuur op het voorschrift volgens de getoonde instructies.

Stap 3: Maak een persoonlijk account aan

Kies voor "Ik ben nieuw" om een persoonlijk account aan te maken. Volg vervolgens de instructies zoals weergegeven op het scherm van de smartphone. Wijzigingen van deze gegevens kan later in de app. Eenmaal de registratie compleet is, dient het persoonlijk account geactiveerd te worden door de betaling uit te voeren.

Stap 4: Voer de betaling uit

Indien de gebruiker rechtstreeks aan Qompium betaalt, heeft de Gebruiker de volgende betalingsmogelijkheden bij gebruik van Visa of Mastercard:

 • Een eenmalige betaling van de Vergoeding voor de gehele Termijn;
 • Maandelijkse, wederkerende betalingen gedurende de Termijn op basis van automatische incasso.
 • De Gebruiker heeft tenslotte ook de optie te betalen met BC/MC. In dit geval is de gebruiker, omwille van juridische beperkingen, verplicht om de vergoeding voor de gehele termijn in één keer te betalen.

  Indien u betaalt met een creditcard, kan Qompium eerst toestemming zoeken van uw creditcard-account voorafgaand aan uw aankoop om te verifiëren of die creditcard geldig is en voldoende beschikbaar saldo heeft om uw aankoop te dekken.

  Indien gewenst kan u ook via pc of tablet de betaling doorvoeren via de website payments.fibricheck.com. Hierbij dient u als referentie de betaalcode op het voorschrift in te geven.

  Aanmelden in de app

  Eenmaal de registratie succesvol afgerond is, kan u gebruik maken van de FibriCheck applicatie. Aanmelden kan door met de geregistreerde accountgegevens in te loggen. Om uw persoonlijke data te beschermen wordt er gebruik gemaakt van een pincode. U kan deze ook gebruiken om de app te ontgrendelen. Na afmelden dient telkens een nieuwe pincode aangemaakt te worden. Dit om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Daarna wordt automatisch het startscherm van de applicatie getoond. Hier is er de mogelijkheid om 4 menu’s te selecteren: FibriCheck, Meting, Profiel en Menu.

  FibriCheck

  Metingen

  Om je voorgaande metingen te bekijken dient u zich aan te melden in de app. Eenmaal op het startscherm van de app kiest u voor ‘FibriCheck’. Kies vervolgens "Metingen" om een overzicht te krijgen van al uw voorgaande metingen. Deze metingen worden ook gedeeld met uw opvolgcentrum. De metingen worden chronologisch weergegeven, de laatste meting staat bovenaan.

  Van elke meting wordt de hartslag en bijhorende kleurcode getoond evenals de datum en tijd wanneer de meting uitgevoerd werd. Wanneer een meting nog dient gereviseerd te worden, wordt de meting voorafgegaan door een vergrootglas. Dit wijzigt naar een rapport zodra het opvolgingscentrum de meting heeft gereviseerd.

  Kleurindicatie bij een meting:
  • Groen: indicatie dat er gedurende de meting weinig ritmevariabiliteit waargenomen wordt, wat een normaal sinusritme aangeeft. FibriCheck kan echter niet garanderen dat er geen ritmestoornis of andere hartaandoening aanwezig is.
  • Oranje: wijst op mogelijke bevinding van een ritmestoornis zoals extrasystolen, voorkamerfibrillatie of andere ritmestoornis.
  • Blauw: een blauwe kleur geeft aan dat het geregistreerde signaal van een te lage kwaliteit is om nauwkeurig te worden geanalyseerd.
  In het geval u denkt dringende hulp nodig te hebben, gelieve uw arts of de dienst spoedgevallen te contacteren. Context van de meting

  Als een voorgaande meting wordt geselecteerd, is er de mogelijkheid om de context van de meting te wijzigen. Hiervoor dient de figuur die de gemoedstoestand beschrijft geselecteerd te worden. Druk ‘Opslaan’ om de aanpassingen door te voeren.

  Filteren

  Er kan gefilterd worden op basis van kleur (groen/oranje/blauw) of op status van beoordeling. Dit kan door rechts onder het symbool te selecteren. Kies het gewenste symbool om enkel deze metingen te bekijken. Om het gehele overzicht te raadplegen kiest u als filtersymbool X.

  Notificaties

  Via notificaties wordt u op de hoogte gebracht van nieuwe berichten, beoordeling van een meting, verandering van wachtwoord, etc. Voorkeuren van notificaties kunnen worden ingesteld onder Menu > Voorkeuren.

  Meting

  Het is zeer belangrijk om aan volgende voorwaarden te voldoen wanneer u een meting uitvoert:

  • Zorg dat de lens van de camera proper is;
  • Neem een zittende houding aan en ontspan. Plaats uw (linker) wijsvinger op de camera van uw smartphone en laat de armen rusten op tafel;
  • Probeer niet te spreken, bewegen of uw vinger te verplaatsen tijdens de meting. Dit kan de kwaliteit van de meting beïnvloeden. Indien de kwaliteit onvoldoende is, zal de meting opnieuw uitgevoerd moeten worden.
  • Plaats uw (linker) wijsvinger op de camera van uw smartphone

  Zodra u zich heeft aangemeld, komt u op het menuscherm van FibriCheck. Selecteer "Meting" om een meting te starten. Een instructieschermscherm toont hoe een meting correct wordt uitgevoerd. Plaats uw linker (wijs)vinger op de camera van de smartphone. FibriCheck zal nu de hartslag detecteren, dit kan enkele seconden duren. Een meting duurt 60 seconden en wordt automatisch doorgestuurd via Internet. Na de meting verschijnt er een scherm waar u aanvullende informatie kan toevoegen aan de meting. Dit zorgt ervoor dat de medisch professional een duidelijker beeld van de situatie krijgt en de meting beter kan beoordelen. Geef aan hoe u zich voelt en welke symptomen u ervaarde. Indien gewenst, kan ook een opmerking worden toegevoegd die zichtbaar is voor de medisch professional.

  LET OP: Als een pop-up verschijnt met een melding dat de meting niet verzonden kon worden door problemen met Wi-Fi of internet, zal de meting automatisch opgeslagen worden op uw smartphone. Zodra de internetverbinding is hersteld, kan u de meting doorsturen.

  Profiel

  Persoonlijke informatie

  Hieronder kan de medisch professional of het opvolgingscentrum teruggevonden worden dat zorgt voor de analyse van de metingen. Er wordt ook het resterende aantal dagen weergegeven dat het voorschrift geldig is. Dit is het aantal dagen dat de FibriCheck applicatie nog beschikbaar zal zijn om uw hartritme te controleren.

  Opvolging

  Hieronder kan de medisch professional of het opvolgingscentrum teruggevonden worden dat zorgt voor de analyse van de metingen. Er wordt ook het resterende aantal dagen weergegeven dat het voorschrift geldig is. Dit is het aantal dagen dat de FibriCheck applicatie nog beschikbaar zal zijn om uw hartritme te controleren.

  Herinneringen

  Het is aangewezen om regelmatig het hartritme te controleren. Om te zorgen dat er regelmatig metingen worden uitgevoerd kan u gebruik maken van deze functie zodat u herinnerd wordt met een melding op de smartphone. Druk rechts op "Nieuw" om een herinnering in te stellen, selecteer gewenste tijd en herhalingen en kies voor " ‘Opslaan ". Meerdere herinneringen zij mogelijk.

  Menu

  Onder Menu kan u allerlei informatie terugvinden zoals account informatie van FibriCheck en kan u huidige voorkeuren of pincode instellen en of wijzigen.

  GEBRUIKTE SYMBOLEN

  Europees keurmerk voor conformiteit met nummer van de Notified Body

  Gebruikersinstructies zijn elektronisch beschikbaar voor FibriCheck. Deze kunnen in de app of op www.fibricheck.com geraadpleegd worden.
  Manufacturer of the software and date of release: Qompium NV (16-01-2017)
  Kempische Steenweg 303/27, 3500 Hasselt
  Belgium

  Referentienummer van FibriCheck om de inhoud ervan te identificeren.

  HELPDESK

  For more information or questions, please contact the helpdesk on support@fibricheck.com or by telephone at +32 11 48 59 53.

  CONTACTGEGEVENS

  Qompium NV
  Kempische Steenweg 303/27
  3500 Hasselt
  Belgium;
  www.fibricheck.com